Технологија владања – Управљање перцепцијом 1 део


Управљање перцепцијом је модерни назив за старе технике управљања људима, односно назив за једну од кључних полуга власти коју вешти љубитељи моћи и лагодног живота користе како би владали над оним другима, мање способним,тј. онима који не умеју или неће „да се сналазе“, „немају комбинације“, мисле да се „не живи само од хлеба“, или не воле овај прост материјалнои свет и томе слично (Дугоухи…