Теорије завере и крстасти шрафови


Прво су дошли по Јевреје и ништа нисам рекао јер нисам Јеврејин. Онда су дошли по комунисте и ништа нисам рекао јер нисам комуниста. Онда су дошли по синдикалисте и ништа нисам рекао јер нисам синдикалиста. Онда су дошли по мене и више није било никога ко би нешто рекао. Ове речи аутора кога сам заборавио,…

Технологија владања – Управљање перцепцијом 1 део


Управљање перцепцијом је модерни назив за старе технике управљања људима, односно назив за једну од кључних полуга власти коју вешти љубитељи моћи и лагодног живота користе како би владали над оним другима, мање способним,тј. онима који не умеју или неће „да се сналазе“, „немају комбинације“, мисле да се „не живи само од хлеба“, или не воле овај прост материјалнои свет и томе слично (Дугоухи…